Z czego zbudowana jest moneta?

Awers czy rewers? Krawędź czy awers? Terminologia używana do opisywania monet nie zawsze jest jasna i prosta. Nawet katalogi numizmatyczne mogą podawać różne definicje kluczowych terminów. Dlatego w poniższym leksykonie wyjaśnimy wszelkie...