Aż 65 proc. młodzieży pokolenia Z w Polsce czuje się zagubiona w związku ze swoją przyszłością zawodową

Młodzi ludzie mają świadomość konieczności szybkiego przyswajania nowych umiejętności, jednak często czują się zagubieni i nie wiedzą, jaką drogę zawodową obrać. Jednocześnie 60 proc. młodzieży w wieku 12-24 lat czuje się osamotniona i nierozumiana przez otoczenie. Dane z KRS natomiast pokazują, że młodzi ludzie są bardzo ambitni i nie boją się wyzwań: ponad 3,2 tys. prezesów(-ek) firm zarejestrowanych w Polsce ma do 23 lat. To, czego nieraz im brakuje, to wsparcie i pomoc ekspertów. Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką rozpoczyna 5. edycję programu Fun.Tech.Future., adresowanego do wkraczającej w dorosłość młodzieży ze środowisk nieuprzywilejowanych.

Połowa pokolenia Z ma poczucie niespełnionych ambicji

Z danych wynika, że pokolenie Z (ludzie urodzeni w latach 1995-2010) to ponad 5,8 mln osób, co stanowi 15,4 proc. całej populacji Polski. Zagubienie i nieumiejętność podjęcia decyzji, jaką drogę obrać, są głównym powodem niezadowolenia z życia aż 65 proc. z nich, a co druga osoba ma poczucie niespełnionych ambicji. Wielu młodych ludzi nie ma wsparcia w najbliższym otoczeniu, dlatego tak ważne są programy wspierające ich rozwój zawodowy, a także kompleksowa pomoc w stawianiu pierwszych kroków w dorosłość.

Młodzi mają wiele możliwości zawodowych, z których często nie zdają sobie sprawy. To, czego im brakuje, to wsparcia osób bardziej doświadczonych, pomocy kogoś, kto będzie w stanie ich pokierować i podzielić się wiedzą ekspercką, wskazując praktyczne, nowoczesne narzędzia do realizacji ich talentów i ambicji. Dlatego Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką po raz kolejny startuje z programem Fun.Tech.Future. Pragniemy dać szansę młodym ludziom zwłaszcza tym w trudnej sytuacji życiowej czy pochodzącym z obszarów i środowisk nieuprzywilejowanych – mówi Olga Legosz, współzałożycielka Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.

Młodzi ludzie są zagubieni na rynku pracy, ale równie często czują się także samotni

Dużym problemem pokolenia Z jest poczucie osamotnienia i niezrozumienia. Z badania przeprowadzonego przez MindGenic AI wynika, że aż 60 proc. młodzieży w wieku od 12 do 24 lat ma czuje się osamotnione, a prawie 40 proc. rzadko ma poczucie więzi z innymi ludźmi. Ponad połowa młodych ludzi odczuwa samotność we własnych domach, a 43 proc. deklaruje, że poczucie samotności w szkole lub na uczelni doskwiera im często. 

Rozumiemy, że wchodzenie na rynek pracy może być przytłaczający dla młodych ludzi, a zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych nie należy do zadań najprostszych. Dlatego już po raz piąty wspieramy program Fun.Tech.Future. – zarówno w zakresie finansowym, jak i oferując realne działania: umożliwiamy młodzieży odbycie płatnych staży w wybranych perfumeriach Sephora oraz organizujemy dedykowane warsztaty makijażu, pozwalające przygotować się do spotkania o pracę. Mamy poczucie, że dzięki tego typu akcjom faktycznie pomagamy młodym osobom stawiać pierwsze kroki na rynku zawodowym, ale też realizujemy filozofię piękna Sephora, której jednym z elementów jest niesienie pomocy innym – mówi Małgorzata Dzięcielewska, Dyrektor Marketingu i Asortymentu Sephora w Polsce i Czechach. 

Program oferujący wsparcie młodym ludziom z grup nieuprzywilejowanych

Pomocą dla młodzieży ze środowisk nieuprzywilejowanych, opuszczających pieczę zastępczą, domy dziecka, placówki wychowawczo-opiekuńcze i z rodzin funkcjonujących w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej jest program Fun.Tech.Future. Kierowany jest również do urzędów miast, domów dla usamodzielniających się matek, fundacji czy instytucji, które na co dzień wspierają młodych ludzi z wykluczonych środowisk. Projekt jest realizowany od 2019 roku, a jego głównym celem jest wsparcie na drodze zawodowej młodzieży u progu dorosłości. Program został stworzony z myślą o osobach w wieku 18-23 lat, które potrzebują pomocy w drodze do usamodzielnienia, a także motywacji, wiedzy oraz wsparcia w zdobywaniu kompetencji potrzebnych do wejścia na rynek pracy. Do tej pory w Fun.Tech.Future wzięło udział ponad 540 uczestników, a e-book stworzony w ramach zeszłorocznej edycji projektu dotarł do grupy ponad 10 000 osób. 

To dla nas bardzo ważne, że możemy być partnerem programu, który wspiera tak wiele młodych osób. W ramach 5. edycji projektu nasi eksperci wesprą swoją wiedzą uczestników podczas dedykowanych webinarów oraz warsztatów stacjonarnych, co znacznie ułatwi im stawianie pierwszych kroków na rynku pracy – mówi Dorota Kowalewska, Brand Manager SEYSSO.

Zgłoszenia do bezpłatnego udziału w programie Fun.Tech.Future. przyjmowane są na stronie https://sukcespisanyszminka.pl/fun-tech-future/. Uczestnicy tegorocznej edycji mogą liczyć na wsparcie edukacyjne w postaci webinarów motywacyjno-rozwojowych i warsztatów stacjonarnych z ekspertami, a także dostępu do e-booków i poradników zawodowych. Wybrane osoby będą miały także możliwość wzięcia udziału w płatnych stażach zawodowych.

Potencjał młodego pokolenia – ponad 7,5 tys. prezesek i prezesów ma do 23 lat

Mając odpowiednie wsparcie i warunki rozwoju, młodzi ludzie udowadniają swoją przedsiębiorczość i tkwiący w nich potencjał. Z najnowszych danych KRS opracowanych przez Dun&Bradstreet na zlecenie Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką dla Fun.Tech.Future. wynika, że aż 7 573 osoby w wieku do 23 lat zajmują kluczowe stanowiska w firmach zarejestrowanych w Polsce. Wśród nich jest 645 prezesek i 2 583 prezesów. Blisko ⅓ prezesek i prezesów w tej najmłodszej grupie wiekowej jest z województwa mazowieckiego – aż 1 126 osób. Z kolei najmniej osób tę funkcję obejmuje w województwach warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim – po 48 osób.

Wysoki odsetek przedsiębiorczych młodych Polek na kluczowych stanowiskach

Według danych KRS przedsiębiorczość młodych kobiet wyróżnia je na tle innych grup wiekowych – aż 32,81 proc. wśród osób w wieku 14-23 lata zajmujących kluczowe stanowiska w firmach zarejestrowanych w Polsce stanowią kobiety. Jest to najwyższy odsetek we wszystkich grupach wiekowych, przy średniej 30,25 proc. 

Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką jest największą i najstarszą społecznością kobiet przedsiębiorczych w Polsce. Jej misją jest kompleksowe wspieranie kobiet i młodzieży, dostarczanie im fachowej wiedzy niezbędnej do rozwoju osobistego i zawodowego oraz motywowanie ich do podejmowania odważnych działań i spełniania marzeń. Fundacja aktywnie działa na rzecz rozwoju polityk diversity&inclusion oraz równego wykorzystania talentów kobiet i mężczyzn w biznesie oraz na rynku pracy. Współzałożycielkami Fundacji są Olga Kozierowska oraz Olga Legosz. Do flagowych projektów organizacji należą: program aktywizacji zawodowej kobiet Sukces TO JA, ogólnopolski konkurs Bizneswoman Roku, Klub Champions of Change, projekt edukacyjny Fun.Tech.Future, program YEP.Academy aktywizujący młodych ludzi oraz kampanie społeczne #StaćmnienaSukces, #NiePrzepraszamZa i #SILNIEJSIRAZEM.

Artykuł partnera