Z czego zbudowana jest moneta?

Awers czy rewers? Krawędź czy awers? Terminologia używana do opisywania monet nie zawsze jest jasna i prosta. Nawet katalogi numizmatyczne mogą podawać różne definicje kluczowych terminów. Dlatego w poniższym leksykonie wyjaśnimy wszelkie wątpliwości dotyczące nazewnictwa części monet.

Nawet najbardziej podstawowe terminy w numizmatyce mogą być trudne do zrozumienia. Trudności te nie zawsze wynikają z niewiedzy. Istnieje wiele oficjalnych źródeł i katalogów, które podają różne definicje kluczowych pojęć. Zacznijmy od najważniejszych z nich.

Awers, czyli jedna z dwóch stron numizmatu, jest jego najważniejszą częścią. Nie jest on jednak łatwy do zidentyfikowania.

Awers monety określa się na podstawie obecności lub braku symbolu emitenta. Może to być godło, nazwa państwa lub podobizna, a w przypadku medalu - informacja o okolicznościach jego emisji. Symbol ten nadaje monecie status oficjalnego środka płatniczego.

Ze względu na swój oficjalny charakter awers ma powtarzalny układ graficzny. Ma on taką samą formę na wszystkich emisjach, które pochodzą z tego samego źródła, np. Orzeł Biały na złotych.

Rewers jest przeciwieństwem awersu i zawiera dodatkowe informacje i motywy. Rewers, który znajduje się naprzeciwko awersu, zawiera dodatkowe informacje i motywy. Trudno jest znaleźć oddzielne numizmaty, które mają identyczne rewersy.

Jest to najczęściej używany nominał, więc wiele osób uważa go za najważniejszą stronę monety. W rzeczywistości jednak głowy są ważniejsze od orłów. Tylko kilka systemów prawnych ma inną pozycję, tak jak w przypadku euro. Jedna strona monety, wspólna dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, zawiera nominał i nazywana jest awersem. W tym przypadku symbole narodowe emitentów są widoczne na rewersie.

Moneta

Trzecią powierzchnią jest strona monety. Może ona być gładka, ząbkowana lub ryflowana, a także zdobiona lub z napisami. Wzory te mają nie tylko charakter dekoracyjny, ale są także pozostałością po czasach, gdy kruszec był powszechnie wycinany z brzegów monet. Uniemożliwiało to fałszowanie ścianek monety.

Rant to krawędź, która oddziela bok monety numizmatycznej od sąsiednich płaszczyzn. Termin ten może być również używany w odniesieniu do powierzchni bocznej lub numizmatu, według niektórych źródeł.

Rant, czyli krawędź, to wąski pasek biegnący wzdłuż krawędzi i wyniesiony ponad powierzchnię rewersu lub awersu. Dzięki temu moneta jest bardziej sztywna i mniej podatna na złamanie. Zapobiega sklejaniu się monet podczas przechowywania i ogranicza uszkodzenia wzoru.

Środkowa część rewersu lub awersu jest otoczona obwódką. Jego pole jest dodatkowo podzielone na część lewą i prawą. Czasami dolna część jest ograniczona poziomą linią (cięciwą). Jest to tzw. ekslibris lub segment. Zazwyczaj zawiera on informacje techniczne dotyczące emisji, takie jak data, jeśli jest obecna.

Każde słowo, napis i litera umieszczone na numizmacie są częścią legendy (z łac. legere, co oznacza "czytać"). Napisy te można znaleźć w polu monety, na egzergium, wzdłuż krawędzi lub boku. Służą do identyfikacji emitenta, daty, miejsca wybicia i nominału. Mogą też zawierać narodowe motta i dewizy.

Znak mennicy to specjalny element legendy. Może to być litera lub monogram. Służy do identyfikacji firmy, która wyprodukowała monety numizmatyczne. Może również zawierać dodatkowe oznaczenia określające podpisy i symbole osobiste mincerzy, grawerów lub projektantów, którzy przyczynili się do powstania danej emisji.

Więcej o znaku mennicy na monecie przeczytasz na  https://menni.pl/zloto-dewizowe/monety-bulionowe/co-to-jest-znak-mennicy-na-monecie/nbw_rrxo