Największe liczby

Pisaliśmy już o liczbie Googol – jednej z największych liczb świata, trudno sobie nawet wyobrazić, że istnieje jeszcze większa liczba. A jednak istnieje – to googolplex. Googol to 1 i 100 zer ( 10^100), zaś googolplex to 1 i googol zer ( 10^10^100 ). Googolplex ma tyle zer, że nie ma miejsca, w całym widzialnym wszechświecie, aby zapisać tą liczbę, nawet gdybyśmy napisali jedno zero na każdym, oddzielnym atomie. Ale to nic, istnieje jeszcze większa liczba. To liczba Graham. Jest tak wielka, że nikt nie wie ile ma cyfr, nawet sam odkrywca tej liczby. Wiadomo tylko, że jej ostatnią cyfrą jest… 7.

Googol – jedna z największych liczb świata

Nie wszyscy wiedzą, że nazwa znanej wyszukiwarki internetowej pochodzi od nazwy jednej z największych zdefiniowanych w matematyce liczb. Googol to liczba 10^100 czyli 1 i sto zer. Liczba ta została zdefiniowana przez Edwarda Kasnera, a samą nazwę wymyślił w wieku 9 lat jego siostrzeniec Milton w 1938 r. Szacuje się, że googol to więcej niż liczba atomów w naszym wszechświecie.

Matematyka w świecie roślin

Matka Natura i Królowa Nauk mają wiele wspólnego, a nawet więcej niż może się nam wydawać. Przykładem wybitnie dowodzącym słuszność tej teorii zdają się być rośliny kwiatowe, u których wzrost następuje wzdłuż linii spiralnych, a liczba ich płatków wyraża się którąś z liczb z ciągu Fibonacciego. Przykładowo jaskry mają po 5 płatków, kwiaty sangwinarii po 8, kwiaty wielu gatunków z rodzaju starzec po 13, astry często po 21, niektóre złocienie po 34, a aster nowoangielski ma ich 55 lub 89. Ponadto liczby Fibonacciego często powtarzają się w opisach budowy owoców i warzyw. Na przykład przekrój poprzeczny banana jest pięciokątem.

O wynalezieniu liczby zero

Zero zostało wynalezione w Indiach, w piątym wieku Naszej Ery przez hinduskich matematyków. Stosowali oni tę cyfrę w daleko idących obliczeniach matematycznych, astronomicznych czy nawet astrologicznych. Zero pozostawało nieznane szerszej liczbie osób aż do czasu rozpowszechnienia jej w Europie przez Arabów. Początkowo wszyscy, w tym Europejczycy używali liczb rzymskich do prowadzenia obliczeń, jednak system ten ograniczał ich poprzez stosowane symbole i długie zapisy matematyczne.