Obsługa dźwigów osobowych i towarowych

Wszystkie dźwigi zarówno osobowe, jak i towarowe muszą być systematycznie poddawane przeglądom okresowym. Podczas serwisowania tych urządzeń co pewien czas wymienia się różne elementy i podzespoły, które się...