Studia I stopnia na kierunku Zarządzanie w Warszawie - jaką uczelnię wybrać?

W obliczu rosnącej konkurencji na rynkach i wymagań klientów zarządzanie wciąż pozostaje jednym z najpopularniejszych kierunków studiów przygotowującym kadrę do zmierzenia się ze zmianami przyszłości. To dziedzina, w której wymagane jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, a doświadczenie także bywa sprzymierzeńcem. Zarządzanie, jak sama nazwa wskazuje, jest kierunkiem dla osób o kompetencjach menedżerskich, które w przyszłości chcą zarządzać firmą, działem czy zasobami ludzkimi.

Studia na kierunku „Zarządzanie”

Większość uczelni umożliwia studiowanie tego kierunku na studiach licencjackich lub inżynierskich. Wielu absolwentów jednak po ukończeniu zarządzania decyduje się na kontynuację nauki w innej, powiązanej z zarządzaniem dziedzinie. Dzięki temu absolwent poszerza swoje możliwości, jeśli chodzi o zatrudnienie. Studia pierwszego stopnia na oferują studentom:

l  wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zarządzania i dyscyplin pokrewnych,

l  nabycie nowych kompetencji, w tym rozpoznawania, analizowania i rozwiązywania problemów w zarządzaniu zasobami ludzkimi i materialnymi,

l  umiejętność skutecznej komunikacji, negocjacji i kreatywnego myślenia,

l  praktykę zarządzania procesami i przedsięwzięciami w firmach i organizacjach,

l  rozszerzenie zakresu słownictwa o specjalistyczne terminy z zakresu zarządzania.

Kim jest absolwent studiów o kierunku zarządzanie?

W toku studiów na kierunku „Zarządzanie” studenci poznają techniki marketingowe i uczą się je wykorzystywać w praktyce. Dowiadują się, jakie są zasady zarządzania zasobami ludzkimi oraz finansami. Uczą się również, jak tworzyć przekazy informacyjne, zarówno ustne, jak i pisemne. Absolwenci studiów na tym kierunku obejmują z reguły stanowiska menedżerskie i kierownicze. Ponadto znajdują zatrudnienie w instytucjach państwowych i samorządowych, ale świetnie sprawdzają się też w agencjach reklamowych, działach PR, mediach oraz firmach świadczących usługi konsultingowe.

Zarządzanie w Wyższej szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie - dlaczego warto wybrać tę uczelnię?

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania to jedna z warszawskich uczelni rekrutująca studentów zarządzania. WSEiZ oferuje przede wszystkim nowoczesną edukację, która koncentruje się na zdobywaniu umiejętności praktycznych w zarządzaniu biznesem. Pozwala na poznawanie innowacyjnych rozwiązań i zdobywanie doświadczenia do pracy w zawodzie. Kierunek „Zarządzanie” na wspomnianej uczelni to również gwarancja rozwoju kariery zawodowej. Przyszli menedżerowie uzyskują kompetencje, które będą przydatne w przedsiębiorstwach. Absolwenci otrzymają dyplom, a wraz z nim będą potrafili wdrażać strategie marketingowe, komunikować się z rynkiem, określać i realizować potrzeby konsumentów, a co najważniejsze - diagnozować i rozwiązywać problemy pojawiające się w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi. Uczelnia oferuje studentom również uzyskanie podwójnego tytułu – polskiego i amerykańskiego Bachelor of Science in Business Management, który jest wydawany przez Herzing University w Stanach Zjednoczonych. Wystarczy studiować rok na tym uniwersytecie, a następnie można się starać o przedłużenie wizy i podjęcie pracy w USA. Absolwenci studiów I stopnia (zobacz: https://wseiz.pl/uczelnia/wydzial-inzynierii-i-zarzadzania/zarzadzanie-studia-i-stopnia/) mogą kontynuować naukę w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania i zakończyć je, uzyskując tytuł magistra lub inżyniera.

Artykuł partnera