Czego brakuje absolwentom studiów IT?

Obecnie, w polskiej branży IT brakuje 50 tys. specjalistów, a w samej Unii Europejskiej aż 6 razy tyle. Zgodnie z prognozami już za 3 lata na świecie będzie brakować aż 1 mln specjalistów IT. Deficyt programistów dodatkowo komplikuje fakt, że absolwentom wchodzącym na rynek pracy często brakuje praktycznych umiejętności wymaganych przez pracodawców. Rozwiązaniem tego problemu są darmowe i certyfikowane programy szkoleniowe, pozwalające absolwentom zdobyć potrzebną wiedzę oraz kluczowe kompetencje w zakresie niszowych technologii.

Dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe, nieustający rozwój nowoczesnych technologii oraz postępująca cyfryzacja procesów, sprawiają że zapotrzebowanie na specjalistów IT rośnie w błyskawicznym tempie. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej na przestrzeni ostatniej dekady, zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu technologii cyfrowej zwiększało się o 4 proc. rocznie. Pomimo utrzymującego się silnego wzrostu zatrudnienia, liczba wolnych miejsc pracy dla specjalistów IT do 2020 roku zwiększy się niemal dwukrotnie i osiągnie poziom 756 tys. W Europie brakuje jednak umiejętności cyfrowych na wszystkich poziomach, w szczególności w zakresie wyspecjalizowanych technologii, takich jak SalesForce, Documentum, Adobe Experiance Manager (AEM), a także walidacji oprogramowania. Choć niektóre z nich uznawane są jako nowe technologie, to coraz silniej zyskują na znaczeniu. Aby je lepiej poznać absolwenci, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy mogą skorzystać z certyfikowanych i darmowych szkoleń. Taki cykl od kliku już lat z powodzeniem realizuje spółka Transition Technologies Managed Services w ramach dedykowanych akademii.

- Mamy świadomość, że podczas trwania studiów ciężko jest posiąść praktyczne umiejętności w zakresie konkretnych rozwiązań IT. Dlatego też chcemy ułatwić absolwentom wkroczenie na rynek pracy, poprzez zdobycie potrzebnych kwalifikacji w zakresie niszowych technologii. Na początku realizowaliśmy Akademie w zakresie rozwiązań SalesForce oraz Documentum. Pozytywny obiór ze strony uczestników oraz rynkowe trendy, przekonały nas, że warto rozszerzyć zakres szkoleń o kilka następnych obszarów. Podkreślania wymaga fakt, że kończą się one otrzymaniem certyfikatu i są bezpłatne. Naszym priorytetem jest przeszkolenie i zaangażowanie w projekty komercyjne jak największej grupy specjalistów – mówi Iga Trojanowska z Transition Technologies Managed Services.

Zapotrzebowanie na rynku IT

Specjalistyczne szkolenia jako odpowiedź na potrzeby rynku

Inicjatywy z zakresu Akademii SalesForce, Documentum, Adobe Experiance Manager oraz Walidacji oprogramowania skierowane do administratorów, testerów, a przede wszystkim programistów są odpowiedzią na rynkowy deficyt tych specjalistów oraz rosnące potrzeby klientów w zakresie usług IT.

- Dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe i oczekiwania firm w zakresie: wsparcia sprzedaży, zarządzania procesami biznesowymi i produkcyjnymi, digital marketingu, sprawiają, że technologie SalesForce, Documentum, walidacji oprogramowania oraz AEM z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością w świecie biznesu. Śmiało mogę stwierdzić, że ta tendencja zostanie zachowana. Realizowane przez nas szkolenia w pełni wpisują się w ten nurt – dodaje Iga Trojanowska.

SalesForce to nowoczesne rozwiązanie wsparcia sprzedaży i obsługi klienta (CRM) w chmurze. Technologia ta jest szczególnie doceniana przez klientów, ponieważ nie wymaga skomplikowanego wdrożenia oraz zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i elastyczności bez konieczności utrzymywania własnej infrastruktury teleinformatycznej. Z kolei rozwiązanie Documentum umożliwia sprawne zarządzanie procesami biznesowymi i dokumentami o różnych właściwościach, niezależnie od tego, czy są to zeskanowane obrazy, dane podlegające regulacjom prawnym, czy dokumentacja generowana komputerowo. Wspomniana walidacja oprogramowania wspiera procesy biznesowe i produkcyjne. Wykorzystywane jest ono głównie w przemyśle, branży medycznej i farmaceutycznej. Z kolei  Adobe Experiance Manager wspiera klientów w zakresie cyfrowego marketingu. Innymi słowy jest to platforma do projektowania, zarządzania i dostarczania treści budujących „customer experience”.