Uzależnienie od dopalaczy i jego konsekwencje

Uzależnienie od dopalaczy coraz częściej jest wymieniane jako przykład nałogu stanowiącego szczególnie poważne zagrożenie dla ludzkiego życia. Sam termin jest przecież dość ogólny, a skład tego, co kryje się pod nazwą dopalacze zmienia się nieustannie. Wiąże się to z trudnościami, na jakie napotykają lekarze podejmujący próby odtruwania organizmów swoich pacjentów po to, aby możliwe stało się podjęcie skutecznego leczenia. Szacuje się, że co najmniej kilkanaście zgonów rocznie, jakie odnotowuje się w Polsce, to bezpośrednia konsekwencja zatrucia się dopalaczami. Co ciekawe, trudno już dziś mówić o dopalaczach jako o rozrywce typowo młodzieżowej. Średnia wieku osób sięgających po nie systematycznie rośnie i dziś mamy do czynienia z problemem dotykającym także trzydziesto- i czterdziestolatków. Uzależnienie od dopalaczy jest przeważnie klasyfikowane jako zaburzenie psychiczne, zalicza się je także do zaburzeń zachowania, których źródeł szuka się w substancjach psychoaktywnych.

Jak rozpoznać uzależnienie od dopalaczy?

Zagrożenie związane z dopalaczami ma swoje źródło przede wszystkim w ich składzie. Jak już wspomniano, podlega on zmianom, trudno więc mówić także o pewnych stałych, które można wyznaczyć analizując zachowania uzależnionych. W rezultacie samo rozpoznanie uzależnienia od dopalaczy także nie jest łatwe. Osoby, które sięgają po dopalacze, mogą komunikować to otoczeniu na przynajmniej kilka sposobów. Mamy więc do czynienia ze stanami pobudzenia psychoruchowego, bezsennością, a także zarówno nadmierną wesołością, jak i uczuciem nudy, wewnętrznej pustki i smutku. Nierzadko możemy spotkać się także z nudnościami i wymiotami, zawrotami głowy oraz z podwyższoną temperaturą ciała. Osoby uzależnione skarżą się również na nadmierną potliwość oraz nasilające się trudności podczas oddychania. W pewnym momencie sygnałem alarmowym staje się też coraz mniej wyraźna mowa, a także wzrost tendencji do zachowania agresywnego. Dość często można też usłyszeć o charakterystycznych dla uzależnionych stanach halucynogennych.

Przyczyny uzależnienia od dopalaczy

Sam mechanizm uzależnienia od dopalaczy jest zbliżony do tego, z jakim mamy do czynienia w przypadku nałogu narkotykowego. U młodszych ludzi jest to przeważnie ciekawość występująca w połączeniu z chęcią eksperymentowania z nowymi substancjami. Nie bez znaczenia wydaje się również mniejsza odporność wielu młodych ludzi na pewne oczekiwania grupy rówieśniczej zwłaszcza, jeśli eksperymentowanie z dopalaczami jest w niej sposobem na spędzanie czasu wolnego. Nie każdy przypadek można jednak tłumaczyć ciekawością. Dopalacze mogą też dawać złudne wrażenie środka pozwalającego na ucieczkę przed problemami oraz brakiem zainteresowania tak ze strony rodziców, jak i otoczenia. Nie ma skutecznej metody przeciwdziałania temu uzależnieniu, która zadziała bez względu na okoliczności. Trudno jednak nie zgodzić się z tym, że pomocne mogą być rozmowy z młodymi ludźmi połączone ze starannym obserwowaniem tego, jak się oni zachowują.

Uzależnienie od dopalaczy – fazy

Tak samo, jak każda inna zależność, uzależnienie od dopalaczy posiada kilka faz. Pierwszy etap to eksperymentowanie ze środkiem, którego do tej pory nie udało nam się poznać. Osoba, która sięga po dopalacze doświadcza uczuć i stanów, które są wyjątkowo przyjemne. Te przyjemne doznania sprawiają, że łatwiej jest zdecydować się na kolejną próbę, co z kolei przybliża nie tylko do uzależnienia fizycznego, ale i psychicznego. Nie można zapominać o tym, że wraz z kolejnymi dawkami, słabnie kontrola pacjenta nad uzależnieniem.

Uzależnienie od dopalaczy i jego skutki

Dopalacze są substancjami szczególnie groźnymi. To przeważnie mieszanki bardzo różnych substancji o działaniu psychoaktywnym, to zaś sprawia, że określenie tego, jakie będą skutki ich przyjmowania, jest wyjątkowo trudne. Wiadomo już jednak, że sutki tej zależności mogą mieć nieodwracalny wpływ na organizm. Duży poziom zagrożenia wynika choćby z tego, że mamy do czynienia z substancjami silnie oddziałującymi na ośrodkowy układ nerwowy oraz receptory, które znajdują się w mózgu. Uzależnienie od dopalaczy może mieć szczególnie poważne konsekwencje wówczas, gdy zmagają się z nim osoby młode. Może prowadzić nawet do zatrzymania ich rozwoju. Obawiać należy się także zawału serca stanowiącego często bezpośrednią przyczynę zgonu osób, które nie radzą sobie z tym nałogiem. Niemal wszystkie dopalacze, z jakimi mamy do czynienia na polskim rynku, stanowią więc zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale również dla życia.

O leczeniu uzależnienia od dopalaczy dowiesz się na https://dezyderata.com/leczenie-uzaleznienia-od-dopalaczy/