Agregat wody lodowej

Obecnie, niemalże w każdego rodzaju budynkach konieczne jest stworzenie odpowiedniego systemu wentylacyjnego oraz klimatyzacji. To właśnie dzięki nim, niezależnie od panujących na zewnątrz warunków pogodowych, w pomieszczeniach, w których przebywamy, możemy zachować najbardziej optymalną temperaturę oraz wilgotność powietrza. Obecnie, najczęściej wykorzystywana na świecie jest klimatyzacja freonowa, jednak jak się okazuje, instalacja wody lodowej może być jej lepszą alternatywą - wyjaśnia pracownik energycool.pl

Agregat wody lodowej – zasada działania

W przypadku tego konkretnego rodzaju instalacji chłodniczej, to właśnie woda lodowa jest w niej czynnikiem roboczym. Jeśli chodzi o jej budowę, to jest ona taka sama jak ta w systemach ogrzewania. Różnicą jest jednak oczywiście to, iż zasila się ją wodą zimną. Woda lodowa jest wytwarzana w chillerze, czyli wytwornicy wody lodowej. Następnie przemieszcza się ona rurami od źródła do odbiorników.

Najczęściej występująca forma wody lodowej to zwykle roztwór glikolu etylowego czy propylenowego z wodą, albo innych solanek. Jest to związane z dość niewygodną krzepliwością wody lodowej.

Chiller

Chiller to źródło wody lodowej, pełni on funkcję wymiennika ciepła. Tego typu urządzenia są najczęściej stosowane w hotelach, halach produkcyjnych, centrach handlowych albo biurowcach i stanowi źródło chłodu dla klimatyzacji.

Instalacja wykorzystująca chiller jest lepsza od klimatyzacji freonowej, gdyż wykazuje większą odporność na awarie. Jest to związane z jej zwiększoną szczelnością.

Agregat wody lodowej funkcjonuje w połączeniu z chłodnicą albo klimakonwektorami wentylatorowymi. Pierwsze z tych urządzeń jest umieszczone w centrali wentylacyjnej, natomiast drugie w samym pomieszczeniu.

chiller

Agregat wody lodowej - schemat

Instalacja, która wykorzystuje wodę lodową, składa się nie tylko z jej agregatu, ale również z klimakonwektorów, które stanowią wymienniki ciepła typu woda-powietrze. Kiedy przez klimakonwektor przepłynie powietrze, temperatura wody lodowej, która się w nim znajduje wzrośnie o około 5-6 stopni Celsjusza. Niezwykle istotna w takiej instalacji jest również pompa zasilająca wodę w ciśnienie, dzięki której woda lodowa może zostać przetransportowana do odbiornika końcowego.

Najważniejszą częścią instalacji jest oczywiście agregat wody lodowej, dzięki któremu możliwe jest odprowadzenie ciepła z wody. Wytworzona w ten sposób woda lodowa zostaje dostarczona do wentylatorowych wymienników ciepła czy też podobnych urządzeń końcowych, a następnie powraca do agregatu, gdy zostanie ogrzana. Należy także zaznaczyć, że wymienniki ciepła są chłodzone wyparnie poprzez chłodnice cieczy oraz skraplacze.

Dlaczego chłodzenie wyparne jest dobre? Samo powietrze mimo, że zawsze dostępne ma gorsze właściwości termodynamiczne aniżeli woda, ta jednak ma ograniczoną dostępność. W związku z tym, połączenie w instalacji chłodzącej tych dwóch czynników, pozwala w najlepszy sposób wykorzystać ich zalety, przy ograniczeniu wad. Woda lodowa może być stosowana zarówno w chłodzeniu absorpcyjnym, jak i wyparnym.

Jeśli dojdzie to bezpośredniego kontaktu wody oraz powietrza, kiedy występuje również dopływ ciepła, następuje proces nieadiabatycznego odparowania wody do powietrza. Mamy zatem do czynienia z odprowadzeniem ciepła utajonego nawilżającej powietrze pary wodnej oraz z odprowadzeniem ciepła jawnego, które jest przejmowane przez strumień powietrza od powierzchni samej wody.

Instalacja wykorzystująca agregaty wody lodowej jest rozwiązaniem lepszym i tańszym od klimatyzacji freonowej, jednak musimy wziąć pod uwagę również to, iż trudniej jest ją zaprojektować.