Czy warto patentować wynalazki? - Krótko o procedurze patentowej

Niewiele osób i instytucji patentuje wynalazki. Pewnie niejednokrotnie zastanawiałeś się, co daje patent? Umożliwia on swojemu wynalazcy ograniczony w czasie monopol na komercyjne wykorzystanie swojego pomysłu. Pozwala to na rozpoczęcie produkcji i sprzedaży swojego produktu bez obaw, że taki produkt zostanie również wykonany i sprzedawany przez konkurencję, co znacznie wpłynie na cenę produktu. Jednak nie wszystko opłaca się patentować. Technologia postępuje coraz szybciej, a wynalazki w znacznie większym tempie, niż kiedyś robią się przestarzałe. Czy warto zatem starać się o patenty? Kiedy możemy starać się o patent?

Procedura patentowa – Jak patentować wynalazki?

W Polsce patenty wydawane są na 20 lat. Można je otrzymać spełniając trzy warunki:

1. Wynalazek musi być nowy i nie może być częścią stanu techniki.

2. Musi posiadać poziom wynalazczy, a więc nie może wynikać dla znawcy specjalności ze stanu techniki w sposób oczywisty,

3. Musi nadawać się do przemysłowego stosowania – z jego użyciem może być wykorzystywany wytwór lub sposób wytworu, w każdej działalności przemysłowej (nie wykluczając rolnictwa).

Aby rozpocząć procedurę patentową, trzeba zgłosić wynalazek do biura patentowego (https://adconnect.pl/instytucje-urzedy) ujawniając szczegółowy sposób odtworzenia go tak, żeby znawca z danej dziedziny bez zbędnego i znajomości dodatkowych procedur mógł bez problemu odtworzyć wynalazek. Wiąże się to z całkowitym ujawnieniem wynalazku. Następnie jest on oceniany pod względem przydatności, innowacyjności oraz zastosowania w przemyśle.