Fundusze europejskie dla Polski

Fundusze unijne dla Polski

Unia Europejska prowadzi własną politykę na wielu polach. Jednym z ważnych obszarów jej działania jest polityka gospodarcza, w związku z którą organizacja posiada swój własny budżet. Środki w nim gromadzone są wykorzystywane na różne cele, zgodnie z założeniami całej organizacji. Jest to szczególnie cenne w solidarnym rozwiązywaniu poszczególnych problemów, do którego dokładają się wszystkie państwa członkowskie. Jednym z podstawowych założeń Unii Europejskiej jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju całej Europy i pomoc biedniejszym krajom w nadrabianiu zaległości względem Europy Zachodniej. Przykładem na takie działania są dotacje unijne. W budżecie na lata 2014 – 2020 UE przeznaczyła 82,5 mld euro na dotacje, które zostaną przekazane Polsce. Mają one zostać spożytkowane na szeroko pojęty rozwój gospodarczy oraz kulturalny naszego kraju - wyjaśnia pracownik A1 Europe

Fundusze unijne

Wpływy do budżetu Unii Europejskiej to przede wszystkim składki członkowskie wszystkich państw należących do organizacji. Wydatki Unii planowane są w dłuższej perspektywie, obejmującej przynajmniej kilka lat. Plan przygotowuje się na podstawie bieżących dochodów i perspektyw sytuacji finansowej państw unijnych. Aktualnie realizowany jest budżet na lata 2014 – 2020. Finansowanie unijne jest przekazywane w ramach różnego rodzaju programów i funduszy. Obecnie istnieje kilka podstawowych funduszy.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Powstał w celu wyrównywania różnic gospodarczych pomiędzy konkretnymi regionami Unii. To właśnie ten fundusz oferuje dotacje dla średnich i małych przedsiębiorstw.

Europejski Fundusz Społeczny

Celem funduszu jest walka z ubóstwem oraz bezrobociem w krajach Europy. Ma on zwiększać możliwości w zdobywaniu wykształcenia oraz szukania zatrudnienia. 

dotacje z uni

Fundusz Spójności

Pieniądze z tego funduszu są przeznaczone dla krajów uboższych, niż średnia europejska. Jeśli w danym kraju dochód narodowy brutto na głowę mieszkańca jest niższy niż 90% europejskiej średniej, fundusz ma na celu wyrównanie różnic i dążenie do spójności gospodarczej całej Unii.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Fundusz finansuje działania na rzecz rozwoju rolnictwa w danym kraju. Sprzyja wprowadzaniu nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań.

Na co przeznaczone będą pieniądze?

Dzięki funduszom europejskim w Polsce przeprowadzi się wiele dużych inwestycji w dziedzinie transportu i infrastruktury. Pieniądze na to otrzymają także miasta wojewódzkie, które mają zadbać o rozwój komunikacji w swoim regionie. Duży nacisk kładzie się tu również na rozwój innowacyjności wśród przedsiębiorców. W większości są to dotacje bezzwrotne, choć w ramach niektórych programów można otrzymać od Unii również specjalne kredyty.
Zrealizowanie budżetu unijnego dla Polski jest zadaniem Ministerstwa Rozwoju. W celu efektywnego rozdzielenia przewidzianych dla naszego państwa środków Ministerstwo Rozwoju ma zrealizować 6 krajowych programów. Urzędy Marszałkowskie w swoich województwach będą także zarządzały szesnastoma programami regionalnymi.