Skąd wziął się celibat?

Tradycje celibatu sięgają IV wieku, jednak dopiero po pierwszym Soborze Laterańskim, który odbył się w 1123 roku oraz drugim w 1139 roku został on prawnie uregulowany i od tej pory narzucał duchownym wstrzemięźliwość seksualną oraz zakaz posiadania żon. Warto jednak wspomnieć, że ani Pismo Święte, ani pierwotny Kościół nie znały celibatu – jest on bowiem całkowicie świeckim zakazem, dzięki któremu kościół katolicki doszedł do obecnej potęgi. Gdyby celibatu nie wprowadzono, majątek duchownych dziedziczyłyby ich żony oraz dzieci a w efekcie majątek gromadzony przez kościół rozproszyłby się na przestrzeni lat.

Kobiety w wyznaniach chrześcijańskich

Wbrew pozorom kobiety mogą pełnić funkcje kapłańskie w kościołach wiary chrześcijańskiej. Ogółem ponad 20 tysięcy kobiet sprawuje takie funkcje na całym świecie – przykładowo w luterańskich kościołach Skandynawii kobiety stanowią sporą część duchownych i pełnią czasem ważniejsze funkcje, takie jak biskupstwo czy probostwo. W Kościele Szkocji panuje zasada, że mężczyzna, który sprzeciwia się święceniu kobiet, sam nie może być dopuszczony do stanu duchownego. Pierwszą kobietę w Polsce wyświęcił kościół ewangelicko-metodystyczny w 1972 roku.

Trójca nie tylko w kościele katolickim

?Trójca święta?, czyli bóstwo trójpostaciowe znane jest nam z chrześcijaństwa – tworzy je ?Ojciec, Syn i Duch Święty?, czyli jeden bóg w trzech osobach. Nie inaczej jest w wielu innych religiach, tak też w starożytnym Egipcie czcono trójcę tworzoną przez Izydę, Ozyrysa i Horusa, a Rzymianie modlili się do trójcy Jowisza, Junony i Minewry oraz Hermesa Trismegistosa. W hinduizmie trójcą są Branhama, Wisznu i Sziwa i tworzą wspólnie przejaw Najwyższego Boga. Islam nie ma jako takiej formacji i mówi, że jest tylko Allah, ?nie ma bóstwa prócz Boga?.

Skąd wziął się protestantyzm?

Wszystko zaczęło się w 1506 roku, kiedy rozpoczęta została budowa wielkiej Bazyliki św. Piotra w Watykanie a dodatkowo szybko stało się jasne, że ta inwestycja szybko zrujnuje Kościół pod względem finansowym. Ówczesny papież, Leon X, wymyślił więc pewien sposób – handel odpustami, polegający na tym, że wierni mogli wykupić od czyśćca dusze swoje bądź swoich bliskich. Większość dochodów z tego procederu Leon X przeznaczył na budowę bazyliki, co nie spodobało się mnichowi z Wittenbergi, Marcinowi Luterowi. W ten sposób rozpoczęła się reformacja Kościoła – i mimo, że Bazylika św. Piotra była gotowa już w 1626 roku, podział Kościoła na katolicki i protestancki trwa do dnia dzisiejszego.

Niezwykły przypadek abdykacji papieskiej

Do niedawna większość z nas żyła w przekonaniu, że papieski urząd zazwyczaj sprawowany jest do czasu śmierci papieża w Kościele Katolickim. Ostatnia decyzja Benedykta XVI o abdykacji sprawiła jednak, że zaczęto się zastawiać nad sprawą ustąpienia ze stanowiska głowy kościoła. Przypadek, którego jesteśmy świadkami nie jest oczywiście jedyny a podobne sytuacje miały już miejsce w burzliwej historii kościoła. Ostatni znany przypadek abdykacji miał miejsce ponad 700 lat temu, kiedy to Celestyn V z własnej woli postanowił ustąpić miejsca młodszemu następcy. Jednak najbardziej kontrowersyjnym przypadkiem zdaje się być… sprzedaż piastowanego stanowiska przez jednego z najmłodszych papieży w historii kościoła – Benedykta IX. Sprzedał on bowiem swój urząd za 1500 liwrów w srebrze, roczną pensję, na którą składały się podatki płacone kościołowi przez Anglię, oraz rękę córki hrabiego Gerarda z Galerii.

Strona 1 z 212